Kirkebladet

Kirkebladet udkommer 3 gange om året:

    • Marts-April-Maj-Juni
    • Juli-August-September-Oktober
    • November-December-Januar-Februar.

Deadlines for indgivelser til kirkebladet: Se kirkebladet s. 2

Indhold i kirkebladet - og digital PR

Husk at kirkebladet også er din kristne forenings lokale PR-blad.  Hvis der er en aktivitet eller begivenhed i din forening, som andre kunne have glæde af at læse om, modtager vi gerne historier, billeder fra disse. 

Indholdet skal sendes til kordegnen - find kontaktoplysninger nederst på siden. 

I visse tilfælde vil din historie også kunne lægges på kirkens hjemmeside.