Navneændring

Du skal anmode om navneændring på borger.dk.

Det er kirken i sognet, hvor du bor, der behandler din anmodning om navneændring. 

Reglerne for ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn er beskrevet på borger.dk  , hvor der også er adgang til selve lovteksten og tilhørende cirkulærer. 

Navneændring i forbindelse med en vielse (såvel borgerlig som kirkelig) er gratis indtil 3 måneder efter vielsen.

Stort set alle øvrige navneændringer pålægges gebyr. Det gælder fx også hvis du bliver skilt og skal have et tidligere navn tilbage. Se den aktuelle takst ved at følge linket ovenfor.