Hodsager Menighedsråd

Hodsager menighedsråd - siden er under opbygning

Janne Lundsbye Madsen

Formand

Poul Rud Mikkelsen

Kirkeværge

Kirsten Najbjerg

Personalerepræsentant

Janet Hansen

Medlem

Skriv tekst her - Nyheder - valg .. 

Hodsager Kirke blå1 Referater Hodsager

Orienter dig om menighedsrådets arbejde i referaterne her.