Begravelse - Bisættelse

Ved et dødsfald skal du, som nærmeste pårende, tage stilling til mange spørgsmål og praktiske ting. 

Se guiden herunder for at få et overblik over forløbet.

VEJLEDNING TIL PÅRØRENDE

Du kan også finde gode praktiske informationer på borger.dk

 

KONTAKT en bedemand

De fleste starter med at kontakte en bedemand, som så hjælper med det praktiske omkring begravelsen eller bisættelsen.

Ved henvendelsen aftales følgende:

    • om det skal være begravelse eller brænding/bisættelse.
    • tid og sted for begravelsen/bisættelsen samt hvilken præst der skal forestå handlingen.
    • et møde med præsten, der skal forestå begravelsen/bisættelsen.
    • et møde med kirkegårdslederen for at udvælge kisteplads eller urneplads.

Hvis du vil lade bedemanden sende anmodningen, skal du først udfylde og udlevere en fuldmagt til bedemanden. Fuldmagten kan du finde på borger.dk.

 

På Begravelsesguiden.dk kan du finde en oversigt over godkendte bedemænd samt en guide til de praktiske ting, som du skal være opmærksom på i forbindelse med begravelsen. 

Forslag til bedemænd i Aulum:

Ødegaard Søgaard begravelser

Erik Thuesen

Aulum begravelse v/ Finn Vestergaard

 

Begravelsesguiden.dk

AFTAL TID til samtale med præsten

Inden begravelsen eller bisættelsen mødes man som pårørende med præsten for at tale om afdøde, vælge salmer og i øvrigt aftale handlingens forløb. I samtalen og efter begravelsen/bisættelsen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Får du hjælp fra en bedemand, kan bedemanden også aftale tid til samtale. 

 

SIDSTE VILJE

Hvis man som pårørende har kendskab til afdødes ønsker, har man pligt til at følge dem. 

Akskespredning: Jf. BEK af lov om begravelse og ligbrænding §3 stk. 3, skal der foreligge skriftlig ønske fra afdøde om askespredning. Såfremt der ikke er et skriftligt ønske, skal begravelsesmyndigheden gennemføre en samtale med de pårørende, og tage stilling til, om det er sandsynligt, at det var afdødes ønske. Afgørelsen ligger hos begravelsesmyndigheden.

 

ET GRAVSTED  - Hvordan gør jeg?

Udtag gravsted

Du kan ringe til kirkegårdskontoret og høre om de forskellige muligheder.

Mange går en tur på kirkegården for at se omgivelserne, og nogle steder kan en medarbejder gå med og fortælle om de forskellige gravstedstyper. Alle har ret til et gravsted på kirkegården, også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Hvis afdøde ønskede det, kan asken blive spredt over havet, hvis man følger visse regler.

Urnenedsættelse

Efter kisten er blevet brændt på krematoriet, kommes asken i en urne. Mange bestiller urnen gennem en bedemandsforretning. Når du eller bedemanden henter urnen fra krematoriet, skal den bringes direkte til kirkegården eller til det sted, der skal foretages askespredning. Man må ikke opbevare en urne derhjemme. Urner, der er egnet til det, kan sendes med posten. Hvis du ønsker at være til stede, når urnen nedsættes i jorden, kan du lave en aftale med kirkegårdspersonalet og eventuelt markere nedsættelsen med en lille højtidelighed.