Medlemskab i Folkekirken

INDMELDING

For at blive medlem af folkekirken, skal man være døbt. Bliver man som barn eller voksen døbt i folkekirken, bliver man samtidig automatisk medlem af folkekirken.

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved skriftlig henvendelse til den kirkebogsførende præst i det sogn, hvor du har bopæl.

I Aulum og Hodsager kirker skal du rette henvendelse til Maj Brit Hvid Christensen .
Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Du kan læse mere om medlemskab af folkekirken på dette link

 

UDMELDING

Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, kan det ske ved skriftlig anmeldelse til enten kirkekontoret eller sognepræsten.


Et medlem, som udtræder af Folkekirken, giver derved udtryk for et ønske om ikke at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster og fritages samtidig for at betale kirkeskat. 

Bemærk! - At det også betyder, at omkostninger ved gravsteder stiger, hvis man vælger at blive begravet på en kirkegård uden en kirkelig handling. Se Aulum Kirkegård eller Hodsager Kirkegård .

 

ER JEG MEDLEM?

Er du i tvivl om, om du er medlem? Så log ind på borger.dk med NemID og slå op i CPR (Samfund og rettigheder/Medlemskab af folkekirken/Registerindsigt(CPR)). Her kan du se, hvornår du er indmeldt og/eller udmeldt.