Gravstedstyper på Aulum Kirkegård

På Aulum Kirkegård findes forskellige typer af gravsteder, som du herunder kan læse om.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kirkegårdslederen.

Tlf: 23 10 95 69
Træffetid på kontoret: 10.00 - 10.30 tirsdag og onsdag eller efter aftale.
Telefontid: 10.00 - 10.30 tirsdag til fredag. 

Traditionelt gravsted

Et gravsted med plads til kister, men hvor urner også kan sættes ned. Der er hæk på tre sider og brosten eller ølandssten som forkant.

Vedligeholdelse påhviler gravstedsindehaveren.

Der kan vælges at lade kirkegården klare pasningen. Der betales med årlig faktura eller legat*.

Kistegrav i plæne

Et gravsted med plads til kiste(r), men hvor urner også kan nedsættes.

Der er krav om, at mindestenen følger terræn og har målene 40x60cm. Stenen skal være 
Impala granit, riffelhugget og skrifttypen skal være "Antikva" med store bogstaver.

Der må være 2 vaser ved mindestenen, men der må ikke lægges noget på plænen. 
I vinterperioden må der lægges kranse på kranseholdere, som lånes af kirkegården.

Der er obligatorisk legatbetaling* for vedligehold i hele fredningsperioden (Kiste 25år, Urne 15år)

Urnegrav

Et gravsted med plads til 2 urner. Der må være en opretstående sten med målene op til 40x60cm.
Gravstedet har ca. mål på 1,2x1.2m.

Der er obligatorisk legatbetaling* for hele fredningsperioden på 15 år fra sidst nedsatte urne.

Urnegravsted i plæne

 Et gravsted i plæne til urner.

Der er krav om, at mindestenen følger terræn og har målene 40x60cm. Stenen skal være Impala granit,  riffelhugget og skrifttypen skal være Antikva med store bogstaver.

Der må være 2 vaser ved mindestenen, men der må ikke lægges noget på plænen.
I vinterperioden kan kranse dog lægges på kranseholdere på plænen.

Der er obligatorisk legatbetaling* for vedligehold i hele fredningsperioden, (Urne 15år).

Børnegravsted

Børnegrave er ca. 1x1 m. og er omkranset af hække på tre sider.

Vedligeholdelse påhviler gravstedsindehaveren.

Der kan vælges at lade kirkegården klare pasningen og der betales med årlig faktura eller legat*.

Fællesplænen (De ukendtes grav)

Urner og kister kan nedsættes, men uden mindesten.

Der må ikke lægges blomster og lign. på plænen.

Der er obligatorisk legatbetaling* for hele fredningstiden (kister 25år og urner 15år).

Lapidarium

Aulum Kirkegårds Lapidarium er lavet i cirkelformede bede, hvor særligt udvalgte gravsten er bevaret. Mindestenene er udvalgt af museet og er af gravstedsejerne overdraget til kirkegårdens ejendom.
Det er typisk sten der er særlige for en historisk periode, eller hvis indskrift er helt særlig.
Desuden findes mindesten for mennesker, der har betydet noget særligt for egnen.

Det er ikke muligt at få placeret en mindesten uden, at museet har udtaget den.

*Legat

Når et gravsted er anlagt, er det muligt at overdrage pligten til vedligeholdelsen af gravstedet
til kirkegården mod indbetaling af et engangsbeløb til Stiftsøvrigheden.
Dette beløb dækker vedligeholdelsen i hele den periode, hvortil brugsretten er erhvervet.
Gravstedet betegnes da som et "legatgravsted". Størrelsen af det ”legat” der skal indbetales, afhænger af hvor meget der ønskes udført pågravstedet, bl.a. plantning af sommerblomster og vinterdækning mv.