Aulum Menighedsråd

Lene Tønning

Formand

8792let@km.dk

Fortrolig: 8792fortrolig@km.dk

41319006

Ane Davidsen

Næstformand og personalerepræsentant

Fortrolig: 8792fortrolig@km.dk

8792@sogn.dk

Anna Grethe Østergård Dahl

Kasserer

8792agod@km.dk

23294088

Lars Bredtoft

Kirkeværge

8792@sogn.dk

Gitte Væggemose

Medlem

Johannes Wiersma

Medlem

Anne Mette Bjerg

Sekretær

8792anm@km.dk

Maj Brit Hvid Christensen

Kirkebogsførende sognepræst

mbhc@km.dk

51510306

Christian Lavdal Jerup

Sognepræst

chlj@km.dk

30367906

Menighedsrådets arbejde

undefined

Lene Tønning

Formand for Aulum menighedsråd

Kirke er noget, vi er sammen – det gode samarbejde

At træde ind i et nyt fællesskab og opleve nye sammenhænge. At være medlem at menighedsrådet har givet netop dette!
Aulum Menighedsråd består af 10 personer; otte folkevalgte menighedsrådsmedlemmer og de to præster.
Hele menighedsrådet mødes en gang om måneden. Forinden har formanden udsendt dagsorden og bilag til brug for drøftelserne og beslutningerne.
Formanden har et gennemgående tæt samarbejde med menighedsrådets kasserer og kontaktperson, og er derfor med til at give og modtage informationer og hjælpe til med at træffe beslutninger.
Som formand kommer man desuden til at indgå i samarbejde og sparring med provsten og de øvrige medarbejdere på provstikontoret.
Jeg oplever det som givende, at vi ønsker at berige hinanden med forskellige vinkler og synspunkter på sagen. Det er dejligt at træde ind i et fællesskab, hvor omdrejningspunktet er, at kirke er noget, vi er sammen.
For mig er gensidig tillid og respekt vigtige elementer for at lykkes med at være kirke sammen.