Menighedsplejen

MENIGHEDSPLEJENS BESØGSTJENESTE

Besøgstjenesten er et frivilligt arbejde med dét formål at formidle besøg til mennesker i Aulum, Hodsager, Haderup og Feldborg sogne.

Af forskellige årsager kan vi være hindret i den kontakt til andre mennesker, som vi har brug for. Uanset hvad vil vi gerne komme dig i møde og hjælpe med at skabe kontakt til en frivillig besøgsven.

Besøgstjenesten tilbyder desuden aflastning til pårørende med en svækket partner i hjemmet.

Fællesskabet mellem dig som vært og din besøgsven tager altid udgangspunkt i dine ønsker. Først og fremmest handler det om den gensidige berigelse af hinandens liv, som du og din besøgsven oplever.
Hvor ofte I mødes - og hvor længe ad gangen - aftaler du med din besøgsven.

For en god ordens skyld skal nævnes, at plejeopgaver og udførelse af praktisk arbejde i hjemmet ikke hører under besøgstjenestens rammer.

Som besøgsven er man underlagt tavshedspligt, og du kan derfor trygt stole på, at dét, I taler om, forbliver mellem jer.

Alle besøgsvenner under menighedsplejen er frivillige med folkekirkelig baggrund, som finder det meningsfuldt at leve med i et andet menneskes liv.

Hvis du er interesseret i at vide mere om besøgstjenesten, ønsker at få besøg eller at blive besøgsven, er du meget velkommen til at henvende dig til kirke- og kulturmedarbejder Flemming Nørsøller Doktor på tlf.:
51 23 56 59.