Vielse - Velsignelse

VIELSE

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset, men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.

I kan blive gift i Aulum eller Hodsager kirker, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet.

For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge to er medlem.

Vielse aftales enten med den præst I ønsker skal forestå vielsen, eller I kan rette henvendelse til kirkekontoret

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

Det skal I gøre


Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:

 

Lav en aftale


I skal ringe til kordegnen eller sognepræsten for at aftale en dato for brylluppet. Hvis den ene af jer, eller begge har været gift før, må I gerne oplyse dette. (Kordegnen tjekker civilstatus ved oprettelse af aftalen.)

I skal have begge parters cpr.nr. klar, når I ringer.

 

Skaf en prøvelsesattest


I skal have en prøvelsesattest via borger.dk . Når I får prøvelsesattesten retur på e-boks, skal I aflevere en printet udgave i kirkehuset i Aulum (enten i åbningstid eller i postkassen Markedspladsen 14), eller sende den via sikker post til kordegnen. 

Prøvelsesattesten er gyldig i 4 mdr. Dvs., at I tidligst skal udfylde den 4 måneder fra vielsesdato. Dog gerne senest 1 måned fra vielsesdato.

 

Vælg navn


Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det via borger.dk . Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal det ske senest en måned inden vielsen. Navneændringen er gratis, hvis I får fælles navne.

 

Vælg vidner


Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede, fx forældre, søskende eller forlover. Vidnernes fulde navne og adresser noteres i kirkebogen.  Navne og adresser på vidnerne må gerne sendes til kordegnen .

 

Samtale med præsten


Lav en aftale om samtale med den præst, der skal foretage vielsen. Ved samtalen kan I blandt andet tale om, hvordan I gerne vil have, at ceremonien skal foregå og hvilke salmer, der skal synges og andre praktiske ting. Derudover har samtalen også til formåk at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer. Det er her præsten får sin inspiration til det han/hun vil sige i sin tale til jer. 

Det er muligt at ønske salmer til din vielse og I må også arrangere kortere musikalsk indslag, hvis disse er relevante i forhold til ritualet. Spørg præsten til råds. 

Det er ikke muligt for gæsterne at arrangere overraskende indslag for brudeparret ved vielsen. Disse må fremvises ved en evt. fest eller reception efter vielsen. 

 

Pyntning af kirken


I skal selv pynte kirken. Kontakt kirketjeneren for at lave aftale om hvornår I kan komme ind og pynte kirken.

Der er bl.a. 2 vaser til alterbordet og små vaser til hver kirkebænk. 

 

Kirketjener Hodsager 

 

Kirketjener Aulum

 

Vielsesattest


Umiddelbart efter vielsen får I udleveret en vielsesattest. Hvis I har anmeldt navneændringer i god tid, vil jeres nye fælles navn/e fremgå på attesten.

 

Sådan foregår vielsen


Du kan læse mere om ritualet i linket eller spørge sognepræsten. 

 

Læs om ritualet HER

VELSIGNELSE

Den kirkelige velsignelse forløber næsten som vielsesritualet ved et kirkebryllup. Der er dog den afgørende forskel, at præsten ikke spørger parret om de hver især vil tage den anden til ægtefælle. Dette spørgsmål har parret jo svaret på, da de indgik ægteskab på rådhuset.  

Parret svarer i stedet ja på vielsesritualets andet spørgsmål om at elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller.

Det skal I gøre

Lav en aftale

I skal ringe til kordegnen eller sognepræsten for at aftale en dato for brylluppet. 

I skal have begge parters cpr.nr. klar, når I ringer, for at aftalen kan blive registreret i kirkens system.

Samtale med præsten

Lav en aftale om samtale med den præst, der skal foretage vielsen. Ved samtalen kan I blandt andet tale om, hvordan I gerne vil have, at ceremonien skal foregå og hvilke salmer, der skal synges og andre praktiske ting. Derudover har samtalen også til formåk at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer. Det er her præsten får sin inspiration til det han/hun vil sige i sin tale til jer. 

Det er muligt at ønske salmer til din vielse og brudeparret må også arrangere kortere musikalsk indslag, hvis disse er relevante i forhold til ritualet. Spørg præsten til råds. 

Det er ikke muligt for gæsterne at arrangere overraskende indslag for brudeparret ved vielsen. Disse må fremvises ved en evt. fest eller reception efter vielsen. 

Pyntning af kirken

I skal selv pynte kirken. Kontakt kirketjeneren for at lave aftale om hvornår I kan komme ind og pynte kirken.

Der er bl.a. vaser til alterbordet og små vaser til hver kirkebænk. 

Vielsesattest

Umiddelbart efter velsignelsen får I udleveret en velsignelsesattest.