Hodsager Kirkes historie

Oprindeligt var Hodsager Kirke en trækirke, senere blev der bygget en granitkirke, og begge kirker lå ca. samme sted, som den nuværende Hodsager Kirke ligger. Første gang Hodsager Kirke nævnes historisk, er i 1325.

Den nuværende kirke blev bygget i 1903 og er bygget af tilhuggede sten fra den forrige kirke. Altertavlen, prædikestolen, døbefonten og klokken blev overført fra den gamle kirke.

I 1962 fik kirken et nyt Frobenius orgel med 5 stemmer.

I 1969-1970 gennemgik kirken en større restaurering. Her blev tre nordvinduer samt to åbne buer til koret muret til, for at skabe et mere roligt kirkerum. Kirkens inventar, herunder prædikestol og altertavle blev malet. I samme omgang rykkede man alteret bagud, byggede en ny alterskranke, lysekronerne blev flyttet ud til siderne, og der blev lagt nyt tæppe i koret samt en ny løber i midtergangen.

I 1983 blev der lavet en ottekantet tilbygning i røde mursten og med sort skiffertag mod vest. I tilbygningen findes dåbs- og brudeværelse, præsteværelse og et toilet. En sådan tilbygning til en kirke er meget sjælden, og det var en lang proces at få godkendt byggeriet hos myndighederne.

I 1986 fik kirkegården en ny materialegård, som indeholder lokaler og opbevaringsplads til graverens maskiner og materialer.

En af Aulum-Hodsager sognes præster har engang skrevet: "Hodsager Kirke er tarvelig og simpel, men der er godt at være."

Kirken er ikke længere simpel og tarvelig, men smuk og harmonisk, og den er stadig god at gæste - måske fordi den ikke er prangende.

I 1998 fik kirken en ny kirkeklokke.