Sorggruppe for børn

Sorg er hjemløs kærlighed.....

Tabet af en nærtstående relation i barndommen sætter sig spor i barnets og den unges psyke og kan få betydning for, hvorledes den enkelte mestrer sit liv fremover.

Børns sorgproces er anderledes end voksnes, fordi børn på hvert nyt udviklingstrin oplever og forstår tabet på en ny måde. Børns sorg er derfor på ingen måde noget forbigående, men derimod et livsvilkår, som vil følge dem resten af livet.

Sorg gør ondt og kan være svær at bære alene. Det vil vi fra kirkens side gerne være med til at imødegå. Derfor udbyder vi i efteråret en sorggruppe for børn i 1.-6. klasse.
Gruppen ledes af en frivillig og Flemming Nørsøller Doktor (kirke- og kulturmedarbejder ved Aulum-Hodsager Kirker) med ansvar for at skabe det trygge rum, hvor der er plads til alle slags følelser og ytringer. Her er intet for stort eller småt. Her er intet rigtigt eller forkert. Her må der både grines, hygges og grædes.

I samværet med jævnaldrende, der deler samme livsvilkår, møder det enkelte barn en unik forståelse fra de andre i gruppen. Oplevelsen af, at egne svære følelser og tanker er genkendelige for gruppens øvrige deltagere, kan bidrage til at mindske følelsen af ensomhed, skam og skyld. Samtidig kan det være lettere at lade følelser komme til udtryk over for gruppeledere, der ikke er personligt berørt på samme måde som enten mor, far eller søskende.

Gennem de andre børns fortællinger bliver det tydeligt, at svære følelser lader sig ændre over tid. Således er gruppens deltagere med til at tænde håb for hinanden. Altsammen giver det barnet mulighed for at forholde sig til sin egen situation på en lidt anderledes måde.

Et gruppeforløb består af 8 samlinger hver anden uge fra kl. 16.30-18.00.
Mens barnet er til sorggruppe, er det muligt at vente i kirkehuset. Der er kaffe på kanden og også plads til yngre søskende.

Sorggruppen oprettes ved et deltagerantal på minimum 3 børn.
Det maksimale antal deltagere er 8.
Opstartsdatoen er afhængig af, hvornår gruppen er etableret. Besked herom gives personligt til hjemmet.

Tilmelding kan ske længere nede på denne side.
Tilmelding åbner fra d. 13/8.

Kontakt meget gerne Flemming for afklaring af spørgsmål eller ved behov for yderligere oplysninger
- se kontakoplysninger længere nede på siden.

   Dato for næste hold opstart